Kruhový trening

Kruhový trénink je vysokointenzivní intvervalové cvičení, při kterém se na 5-10  stanovštích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterých následuje krátká, standardně 10-15 vteřinová, pauza na přesun na další stanoviště. Za 1 trénink se 1 "kruháč" projede 3-4x.

Cviky na stanovištích jsou voleny tak, aby se po sobe vždy procvičovala jiná partie. Název kruhový trénink je odvozen z rozpoložení jednotlivých stanovišť, kde jsou všechny cviky uspořádány do kruhu.

Kruhový trénink je komplexní. Snoubí v sobě všechny možné dovednosti, které cvičenec může potřebovat - od vytrvalosti, obratnosti a výbušnosti až po sílu.

  • Především vám kruháč díky vysokointenzivnímu tréninku, kdy tělo pracuje ve vysokých tepových frekvencí, buduje fyzickou kondici zdaleka nejrychleji.
  • Náročnost si každý volí sám díky frekvenci vykonávání pohybu. Samozřejmě lze na intenzitě přidat i pomocí vyšších vah.
  • Jednoduše řečeno kruhový trénink je vhodný pro všechny.